Du visar för närvarande Kursen UI-design på UX-designer vid Nackademin

Kursen UI-design på UX-designer vid Nackademin

Kursfakta

Kursens innehåll

  • Syftet med kursen är att ge de studerande förståelse för hur visuell design används för att skapa estetiskt tilltalande, användbara och tillgängliga grafiska gränssnitt. Samt grundläggande principer för hur man med visuella komponenter bäst skapar en god användarupplevelse.
  • Målet med kursen är att de studerande ska kunna tillämpa principer för visuell design och interaktionsdesign för att kunna skapa gränssnitt som är både estetiskt tilltalande och användbart.

Introduktion till kursen

Kursen UI-design behandlar alltifrån layout, färger och typsnitt till designsystem, responsiv design, designmetodik och överlämning till utvecklare. Kursen är bred i sin omfattning och arbetet sker både i grupp och individuellt.

Grupparbetet innebär att man får kund och case tilldelat till sig och ska omdesigna deras webbplats eller app. Regelbunden och tät kundkontakt är nödvändigt och det rekommenderas att man utnyttjar Figmas kommentarsfunktion för att få detaljerad feedback på designarbete.

Det individuella arbetet går ut på att designa om en av tre webbplatser för både mobil och skrivbord. Här gäller det att tillämpa all designteori från kursen så att designen är estetiskt tilltalande, funktionell och tillgänglig. Ett enklare designsystem ska tas fram med tillhörande styles (färger, typsnitt och rutnät) och komponenter.

Tips inför kursen

Figma används både under grupparbetet och i det individuella så grundläggande kunskaper behövs.

Gör en inventering av alla gruppmedlemmars erfarenheter och kunskaper innan ni sätter igång arbetet. Det är annars lätt att missa varandras styrkor.

Lämna ett svar