Du visar för närvarande Kursen Tillgänglighet på UX-designer vid Nackademin

Kursen Tillgänglighet på UX-designer vid Nackademin

Kursfakta

Kursens innehåll

  • Syftet med kursen är att de studerande ska få en inblick i området tillgänglighet inom design. De studerande ska få en förståelse för hur en tillgänglig design är nödvändig för vissa, men bra för alla. Detta betyder att de studerande kommer få en insikt i olika användares förutsättningar och sätt att interagera med gränssnitt, produkter och tjänster.
  • Målet med kursen är att de studerande ska kunna designa tillgängliga och inkluderande produkter som blir användbara för så många som möjligt, oavsett funktionsförmåga. Efter kursen ska de studerande veta hur man tillämpar olika verktyg och processer för att kartlägga och tillgodose behov hos personer med funktionsnedsättningar. De studerande ska även ha fått en förståelse för hur man genomför ett användartest med en person med funktionsnedsättningar genom praktiskt genomförande.

Introduktion till kursen

Tillgänglighetskursen tar ett helhetsgrepp på området digital tillgänglighet men framför allt vill den skapa förståelse för människor och deras digitala behov. Det är inte bara människor med funktionsnedsättningar som har nytta av tillgänglig design utan alla människor online.

Hampus ger en djupdykning i funktionsnedsattas vardag genom gästföreläsare, demonstrationer av verktyg och videon. Att förstå hur till exempel en skärmläsare interagerar med en webbplats och app är en ögonöppnare och gör att man vill skapa bättre design.

Kursen går även igenom lagar och standarder för tillgänglighet, till exempel DOS-lagen och WCAG. Nyttigt eftersom dessa mer och mer påverkar designarbetet i samhället.

Studenter får lära sig flera verktyg för att utvärdera tillgänglighet men inser också att verktyg aldrig kan ersätta det manuella tillgänglighetsarbetet. Detta gäller särskilt den kognitiva tillgängligheten, ett spännande och växande område som behandlar kognitiv belastning, mentala modeller och informationsdesign.

Kursen behandlar även tillgänglighet ur ett affärsperspektiv och man får lära sig att argumentera för tillgänglighet för chefer och ledning.

Tips inför kursen

Någon särskild förberedelse krävs inte för denna kurs.

Lämna ett svar