Du visar för närvarande Kursen Agila metoder på UX-designer vid Nackademin

Kursen Agila metoder på UX-designer vid Nackademin

Kursfakta

Kursens innehåll

  • Syftet med kursen är att den studerande ska utveckla sina färdigheter i agila arbetssätt och ge studeranden kompetens att kunna organisera utveckling utifrån agil metodik ur ett UX perspektiv.
  • Kursen ska ge kunskaper om UX agila arbetssätt och ge studeranden en förmåga att avgöra när de olika arbetssätten passar. Kursen blandar teori med praktik som ger den studerande de erfarenheter som behövs för att implementera agila processer i verkligheten som UX-designer.
  • Målet med kursen är att kunna planera och organisera agilt arbete samt ha praktisk och självständig förståelse för agila processer samt förstå hur det passar ihop med att jobba med UX i den kontexten.
  • Den studerande ska ha kunskap om agila metoder, roller, planering, utförande och även känna till och använda arbetssätten Scrum, Lean Software Development, Kanban och känna till olika UX agila metoder såsom Lean UX.

Introduktion till kursen

Alltfler företag arbetar agilt när det gäller IT för att snabbare och billigare leverera värde till sina kunder och användare. UX-designer arbetar därför allt oftare agilt och behöver känna till vad begreppet innebär rent praktiskt för deras arbete.

Kursen Agila metoder är en suverän introduktion till agile, lean och Scrum. Kursen undviker att bli alltför teoretiskt utan fokuserar på kärnan i just agila metoder då de är flera och snarlika. Stor fokus läggs på värderingar och principer som kan guida studenten genom den agila skogen som snabbt kan bli teknisk och byråkratisk.

Kursen rör sig från en allmän diskussion om agilt till en alltmer fokuserad diskussion om hur UX-designers kan och bör arbeta agilt. Det här är inte en liten utmaning då UX till sin natur skiljer sig en hel del från utveckling då till exempel UX-arbete är mycket mer varierande, research kan vara svårt att utföra parallellt med utveckling och så vidare.

En stor del av kursen ägnas åt ett massivt projektarbete där flera grupper arbetar mot en och samma app. Här får studenterna utöva ux på ett agilt sätt enligt Scrum. Det innebär att de måste lära sig kommunicera, samordna och UX:a teamets arbete – samtidigt som de samarbetar med de övriga grupperna.

Kursen agila metoder innebär att studenter får pröva på agilt UX-arbete på ett realistiskt sätt. De färdigheter och kunskaper som man förvärvat under UX-utbildningen sätts på prov – vilket gör kursen till en av utbildningens mest givande.

Tips inför kursen

Några särskilda förberedelser behövs inte inför kursen men det kan underlätta att läsa igenom Agile Manifesto och The Scrum Guide då kursen till stor del kretsar kring dessa dokument.

Lämna ett svar