Du visar för närvarande Kursen Interaktionsdesign inom UX på UX-designer vid Nackademin

Kursen Interaktionsdesign inom UX på UX-designer vid Nackademin

Kursfakta

Kursens innehåll

 • Syftet med kursen är att ge studerande kunskap och praktiska färdigheter i att arbeta med de metoder och digitala verktyg som används vid utveckling av gränssnitt. Datorbaserade program kommer också att användas för att ta fram grafiska kompositioner. Kursen fokuserar på designprinciperna inom interaktionsdesign, där områden som form och färgval behandlas kort. Till denna kurs så ska de studerande vidareutveckla sina insikter som de fått från kursen Tillgänglighet, för att kunna skapa inkluderande interaktionsdesign.
 • Målet med kursen är att de studerande kan utveckla gränssnitt med hjälp av vedertagna metoder och digitala verktyg. De studerande ska behärska principer och logik för effektiv utvecklingsmetodik och använda grafiska standardkomponenter på ett ändamålsenligt sätt.
 • Fokusen på kursen kommer ligga på designprinciperna inom interaktionsdesign, där områden som form och färgval kommer täckas kort. Till denna kurs så ska de studerande vidareutveckla sina insikter som de fått från kursen ”tillgänglighet”, för att kunna skapa inkluderande interaktionsdesign

  Introduktion till kursen

  Kursen handlar lika mycket om affärsutveckling som interaktionsdesign. Förutom designprinciper och designmönster så lär man sig hur dessa påverkas av till exempel verksamhetens affärsmodell och kartläggning av användarbehoven. Verktygen som används för affärsutvecklingen är bland annat Business Model Canvas och Value Proposition Canvas.

  Ett större grupparbete genomförs där man går igenom hela designprocessen från research till prototyp. Däremellan utförs itererar man över designen baserad från data från feedback och användartester.

  Tips inför kursen

  Kursen går grundligt igenom UX och interaktionsdesign så några förkunskaper behövs inte.

  Lämna ett svar