Du visar för närvarande Kursen UX process 3 – Utvärdering av användbarhet på UX-designer vid Nackademin

Kursen UX process 3 – Utvärdering av användbarhet på UX-designer vid Nackademin

Kursfakta

  • Kursnamn: UX process 3 – Utvärdering av användbarhet (#6 av #16 kurser)
  • Utbildning: UX-designer, Nackademin
  • YH-poäng: 30 (6 veckor)
  • Termin: våren 2022
  • Lärare: Ulf Winroth

Kursens innehåll

  • Syftet med kursen är att ge de studerande kunskap och färdighet i olika metoder för utvärdering av användbarhet.
  • Till detta räknas metoder för expertinspektion, observationer, intervjuer, enkäter, s.k. ”Think aloud”-metod, kognitiv walk-through och kontrollerade användbarhetstester samt kvantitativa metoder som A/B-test och andra former av konverteringsoptimering.
  • Målet med kursen är att de studerande kan genomföra alla steg i en utvärdering av användbarhet: planering, metodval, prioriteringar, ansvarsfördelning, hantering av data samt agerande beroende på olika utfall och resultat

Introduktion till kursen

För att säkerställa att ett system är användbar så behöver man utföra tester. Dessa tester kan ske av experter, genom till exempel heuristisk utvärdering, eller involvera användare, så kallade användbarhetstester.

Heuristiska utvärderingar innebär att en UX:are använder sig av en samling väletablerade principer för att analysera användbarheten. Jakob Nielsens 10 principer är den vanligaste samlingen principer.

Användbarhetstester involverar riktiga användare som på något sätt får interagera med systemet så att man kan upptäcka användbarhetsproblem och förbättringsområden. Även ett fåtal deltagare kan ge ovärderliga insikter och forskning visar att redan fem deltagare kan räcka för att upptäcka de största problemen. Pilotstudien är ett bra verktyg för att utvärdera metod och praktiska detaljer.

Oavsett om testerna sker på plats eller distans, så behöver de noggrant planeras. Teamet behöver bland annat veta vem som gör vad, ha nödvändiga dokument redo och bestämma hur testerna ska dokumenteras.

Testsessioner kan resultera i stora mängder data och det är klokt att i förväg bestämma hur data ska analyseras och presenteras.

Tips inför kursen

Det tar tid att rekrytera deltagare för användbarhetstesterna. Att rekrytera och schemalägga deltagare som är representativa för målgruppen kan ta många dagar och veckor. Det kan därför vara nödvändigt att välja mindre mindre representativa deltagare i ens närhet. Ett gäng vänner och familjemedlemmar är bättre än inga användbarhetstester, särskilt om systemet befinner sig i ett tidigt stadium då man framförallt vill utvärdera grundläggande koncept och hypoteser.

Att ensam vara testledare och observatör är svårt. Det innebär att du måste guida deltagaren igenom testet samtidigt som du för anteckningar. Det kan därför vara bra om ni är minst två som utför tester: en person som är testledare och antecknar stödord som hen vill återkomma till och en annan person som observerar och för noggranna anteckningar.

Utför en pilotstudie. Det är ett enkelt och billigt sätt att säkerställa att testsessionerna håller tillräckligt hög kvalité. Pilotstudien hjälper teamet att upptäcka eventuella problemen med metoden, testuppgifterna, talmanus, dokumentation och mycket mer. Även en pilotstudie med endast en person är bättre än ingen.

Att spela in användbarhetstesterna med ljud och bild är viktigt eftersom det ger tillgång till detaljerad och opartisk dokumentation som man kan analysera efter att testerna har genomförts. Även om teamet försöker noggrant observera deltagaren så är det väldigt lätt att missa vissa detaljer och glömma andra.

Lämna ett svar