Du visar för närvarande Mobbad av målgruppen: UX-designerspecifika antagningsprovet vid Nackademin

Mobbad av målgruppen: UX-designerspecifika antagningsprovet vid Nackademin

Det andra antagningsprovet för utbildningen UX-designer vid Nackademin är ett arbetsprov där man demonstrerar sitt överlägsna designskalle kring en uppgift.

Äntligen en chans att visa hur jävla estetisk man är.

Provet ger meritpoäng så gör det även om provet inte är obligatoriskt. Anmälan sker som vanligt på yh-antagning.se och där tar man även del av själva provet. Man får 2,5 timmar på sig (inte 3,5 timmar som det står i meddelandet) innan provet ska ladda upp på Dropbox.

Instruktioner för antagningsprovet för UX-designer vid Nackademin.
Någonstans dolt i instruktionerna finns Franklin Barbecues hemligheter.

Årets antagningsprov utgick ifrån ett scenario där man arbetar som UX-designer i ett projekt som ska utveckla ICA:s nya webb. Provet bestod av två uppgifter: en målgruppsanalys och en skiss för den nya webbplatsen baserad på målgruppsanalysen.

Jag var så redo.

Uppgift 1: målgruppsanalys

Uppgift 1 nämnde inget om att målgruppsanalysen skulle vara förankrad i data eller statistik om mathandel online, så analysen blev mest ett gissningsarbete från min sida kombinerat med minimal och toksnabb research om just matköp online. Min tanke är att en målgruppsanalys måste vara förankrad i data men här kan jag ha tagit fel på uppgiften. Nu mer jag reflekterar över uppgiften desto tydligare blir det: jag har förstorat uppgiften.

Protip: om uppgiften inte kräver det – gör det inte.

Jag spenderade därför alldeles för mycket tid på uppgift 1, så mycket att jag fick brist på tid inför uppgift 2. Dessutom underskattade jag hur pilligt det kan vara att arbeta med Word, skärmdumpar och grafik. I efterhand borde jag självklart skippat dokumentpillandet och arbetat med det enklare Google Docs men när man är stressad är det lätt att inte se skogen för alla träd.

Uppgift 2: designskiss

Uppgift 2 går ut på skapa en skiss på en ny design utifrån målgruppsanalysen. I skissen ska ett par grundläggande funktioner synas och man ska tydliggöra hur designen tillfredsställer målgruppens identifierade behov. Det är en ganska enkel uppgift. ?

Ibland blir det bara fel. Så meningslöst fel.

Eftersom jag skapat en hel del wireframes, mockups och prototyper för webbplatser genom åren, antog jag att skiss betydde just detta och inte det oändligt mer självklara alternativet där man använder papper och penna.

Ops.

Fan.

Med rejäl tidsbrist och panik – även enklare prototyper tar timmar om inte dagar att skapa – så försökte jag snabbt slänga ihop något som i alla fall kunde illustrera mitt koncept. Fullösningen blev att använda utvecklarverktygen i Firefox för att ta bort element på ICA:s nuvarande sajt, ta en skärmdump och sedan sätta ihop mitt Frankenstein i Photoshop:

Uppenbarligen är detta en skiss ?‍♂️

Jag delar din reaktion:

Hade jag bara skissat på papper och fotat av med mobilen så hade jag nog kunnat prestera något vettigt men nu blev det bara fel och otroligt stressigt. Jag lämnade in uppgiften några minuter innan tidsfristen gick ut. ?

Ge mig en stund. Bara… ge mig en stund.

Efteråt skapade jag denna skiss. Tog bara ett par minuter att göra och även om det inte är en särskilt bra UI-skiss så uppfyller det sitt syfte.

Skiss på ett användargränssnitt
Skiss. På papper. Med penna.

Mina 7 tips inför provet

Mina tips för dig som ska göra antagningsprovet för UX-designer är:

Tips 1: förberedd ditt Google Docs-dokument

Skapa ett Google Docs-dokument innan provet börjar. Skriv dina personuppgifter och en lämplig titel (”Antagningsprov UX-designer Nackademin 20NN) på dokumentet på första sidan. Namnge dokumentet enligt instruktioner (namn_efternamn_UX_Arbetsprov_20NN) så att du får rätt filnamn när du exporterar dokumentet som en PDF (Arkiv > Ladda ned > PDF-dokument (.pdf)).

Tips 2: anpassa dokumentets egenskaper

Om uppgiften kräver att du infogar bilder, till exempel skisser, kan det vara en bra idé att ändra dokumentets orientering till landskap eftersom du får mer bredd att arbeta med. Behöver du ännu mer yta? Minimera sidmarginalerna.

Tips 3: läs igenom uppgifter 100 gånger

Okej, 100 gånger är överdrivet men läs igenom alla uppgifter flera gånger innan du sätter igång. Det är väldigt lätt att missförstå eller skippa delar i en uppgift för att man jäktar.

Tips 4: strukturera din tid i förväg

Strukturera din tid utifrån antal uppgifter och antal poäng per uppgift. Om uppgift 1 ger 6 poäng och uppgift 2 ger 10 poäng, är det rimligt att anta att uppgift 2 kräver mer tid.

Tips 5: förberedd papper och penna för skisser

Papper och penna är helt oslagbart när det gäller skisser. Det är enkelt och går snabbare än någon app på datorn. Fota skisserna och mejla till dig själv eller använd Google Drive för att komma åt dem på datorn.

Ett alternativ till papper och penna är Google Docs inbyggda funktion för att skapa teckningar (Infoga > Teckning > + Ny). Att skissa med musen är alltid lite klumpigt men fördelen är att du kan lägga till element som geometriska figurer, textfält och mer. En stor fördel är att du snabbt kan infoga skissen i ditt dokument istället för att behöva fota en pappersskiss.

Tips 6: håll dokumentet enkelt

Håll dokumentets design så enkel som möjligt. Google Docs begränsade designmöjligheter är något av en fördel eftersom du inte kan lägga alltför mycket tid på layout och dylikt.

Tips 7: lägg undan tid för inlämning

När du ska lämna in uppgiften, spara Google Docs-dokumentet som PDF (Arkiv > Ladda ned > PDF-dokument (.pdf)) och granska resultatet sida för sida. PDF-filen laddas upp via Dropbox och kräver ingen inloggning eller dylikt. Hela denna process kan ta några minuter så vänta inte till sista minuten.

Och avslutningsvis

Jag har nu gjort klart båda antagningsproven för utbildningen UX-designer vid Nackademin. Båda proven har gått sådär och till stor del på grund av dålig tidshantering från min sida.

En aspekt av antagningsprov till yrkeshögskolan jag ogillar är hur svårt det är att förbereda sig inför dem eftersom informationen om provens innehåll är knapphändig. För självklart kan man öva och bli bättre på prov, tidshantering och hantera stress, särskilt när man inte varit student på många år.

Nu återstår bara att vänta till juli då Nackademin informerar om jag blivit antagen eller inte till utbildningen.

Lämna ett svar