Du visar för närvarande Kursen Programmering för UX-produktion på UX-designer vid Nackademin

Kursen Programmering för UX-produktion på UX-designer vid Nackademin

Kursfakta

Kursens innehåll

  • Syftet med kursen är att ge de studerande en övergripande förståelse för de centrala märkspråken (HTML och CSS) för att skapa möjlighet till ett bättre samarbete med utvecklare, ge förståelse för hur man kvalitetssäkrar design mot kod och jobbar med återanvändningsbara komponenter.
  • Målet med kursen är att de studerande ska få förståelse för programmering som ska främja samarbetet med utvecklare och skapa lösningar och design som är genomförbar att utveckla i kod. De studerande ska få grundläggande kunskaper om programmering i HTML och CSS för att få förståelse för hur de studerande kan designa efter de standardiserade modellerna för utveckling. De studerande ska förstå hur man jobbar med återanvändningsbara komponenter, designsystem och hur design och kod fungerar tillsammans genom t.ex “inspect element” i webbläsaren.

Introduktion till kursen

Detta är programmeringskursen på UX-utbildningen. Under kursen får man lära sig grunderna i modern webbutveckling med hjälpa av HTML och CSS.

Det är viktigt att UX:are förstår sig på grunderna i webbutveckling eftersom det förenklar samarbetet med utvecklare och andra kollegor som arbetar när kod. Att kunna HTML och CSS gör att UX:aren kan arbeta mer självständigt och effektivt eftersom avståndet mellan design och kod kan minskas.

Kursen lägger stor fokus på semantisk kodning och responsiv design, två viktiga hörnstenar inom webbutveckling. Man får även lära sig att använda ramverket Bootstrap för att effektivt skapa webbplatser.

Tips inför kursen

Trots att Simon är mycket pedagogisk och använder sig av många olika verktyg för att studenterna ska hänga med i kodandet kan det vara bra att fräscha upp sina kodkunskaper – att ha läst programmering är krav för att komma in på utbildningen – innan kursen.

Att koda lär man sig genom att öva och det kan därför vara bra att planera för att koda på egen hand efter lektionerna.

Kursens inlämningsuppgift går ut på att använda sina kunskaper för att koda en portfolio eller annan webbplats. Har man vid kursstat inte redan en portfolio är detta en bra möjlighet att skapa en för hand istället för att använda Wix eller annan tjänst. Fördelen är att man har total kontroll över designen oavsett om det är för skrivbordet eller mobilen.

Lämna ett svar