Du visar för närvarande Kursen Prototyper för UX produktion på UX-designer vid Nackademin

Kursen Prototyper för UX produktion på UX-designer vid Nackademin

Kursfakta

Kursens innehåll

Från kursplanen:

Syftet med kursen är att ge studenten färdighet i att skapa prototyper för webb, tjänster eller multimediaprodukter med hjälp av wireframes, designskisser eller i CSS/HTML. Studenten ska kunna använda iterativa prototyper för att motivera sina lösningsförslag och för att göra användartester. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna förklara, diskutera och tillämpa prototypdesign inom utifrån etablerade metoder för användarcentrerade designmetoder.

Målet med kursen är att den studerande ska kunna:

  • Skapa wireframes och prototyper som tydligt kommunicerar värdet i en tjänst.
  • Använda prototyper iterativt i användartester.
  • Skapa kommunikativa prototyper för webb, tjänster eller digitala tjänster med hjälp av kontext anpassade prototyper, designskisser eller i CSS/HTML.
  • Använda prototyper iterativt i användartester.
    Förklara, diskutera och tillämpa prototypdesign utifrån etablerade metoder för användarcentrerade designmetoder.
  • Kännedom av Motion graphics (AR/VR) och icke grafiska gränssnitt såsom röstgränssnitt.
  • Kännedom om vanliga förekommande prototyper.
  • Interna och externa prototyper.

Introduktion till kursen

Att skapa prototyper är vanligt inom UX. En prototyp kan vara alltifrån en enkel pappersskiss eller wireframe till en fullt interaktiv app eller fysisk manick.

Kursen lär oss att prototyper är viktiga av flera skäl. Ju senare i designprocessen som vi upptäcker och korrigerar problem med våra lösningar, desto dyrare blir det. Prototyper låter oss utforska designfrågor vi har i problemdomänen och lösningsdomänen utan att behöva bygga själva lösningen i full version. Prototyper är också viktiga för att skapa samförstånd inom designteamet och övriga organisationen eftersom idéer kan tolkas på olika sätt.

Att en prototyp har high eller low fidelity avgörs av hur nära slutlösningen som prototyp befinner sig. En pappersprototyp är low fidelity eftersom avståndet till den slutgiltiga lösningen man utvecklar är stort. En fullt interaktiv HTML-prototyp har high fidelity eftersom den kan stödja avancerade interaktioner och grafisk design.

En viktig aspekt av prototyper är att utvärdera dem, detta sker bland annat genom användartester. Det är först när användarna får interagera med en prototyp som vi kan avgöra om vi levererar något av värde, om interaktionsdesignen stödjer användarens mål, om UI:t är användbart, hur tillgängligheten möter behoven och så vidare. Ju tidigare och oftare vi utvärderar design genom våra prototyper, desto snabbare och billigare kan vi kurskorrigera under designprocessen men förhoppningen om att när vi väl arbetat fram slutlösningen så håller den hög kvalité.

Kursen tar även upp storyboards som ett verktyg för att berätta hur en produkt eller tjänst används i ett sammanhang. Syftet med storyboards är att kommunicera designidéer i ett effektivt format som människor använt sig av sedan urminnes tider.

Tips inför kursen

En stor fördel med kursen är att man får arbeta mycket i Figma för att ta fram en digital prototyp. Det kan vara en fördel att jobba på sina Figma-färdigheter för att komplettera den undervisning man får i verktyget, särskilt då arbetet är individuellt. Figma är trots allt ett komplext verktyg där man även måste tänka på planering av arbetet, organisation av designen i sidor och ramar och själva visuella arbetet med UI:t. Figmas Youtube-kanal täcker grunder väldigt bra, till exempel hur man skapar prototyper, komponenter, smart animate, variants, overlays och auto layout.

Kursen undervisar i HTML-prototyper och den ena inlämningsuppgiften går ut på att skapa en enkel prototyp genom att använda HTML och CSS. Har man ingen tidigare erfarenhet av kodning så är det fördelaktigt att läsa på och experimentera innan kursen.

Även om inlämningsuppgifterna är individuella, är det ovärderligt att sitta tillsammans med andra för att bolla idéer och få hjälp när man fastnar. Att redan tidigt i arbetet få snabb och kontinuerligt feedback av ens kurskamrater är en påminnelse om värdet av en tight feedback loop.

Lämna ett svar