Du visar för närvarande Kursen Informationsarkitektur på UX-designer vid Nackademin

Kursen Informationsarkitektur på UX-designer vid Nackademin

Kursfakta

Kursens innehåll

• Centrala begrepp och koncept inom informationsarkitektur.
• Informationsarkitekturens betydelse.
• Verktyg som kan användas för att planera, fastställa och utvärdera
informationsarkitektur.
• Grundläggande kunskap om problem som kan uppstå vid utformande av
informationsarkitektur (t ex uppdragsgivares förståelse för användarbehov,
plattformsvalets inverkan på informationsarkitektur).
• Metadata, taxonomier och sökfunktionalitet utifrån användarens situation och
behov
• Grundläggande kunskap om och förståelse för UX Copywriting

Introduktion till kursen

Informationsarkitektur (IA) är en av UX-utbildningens mer teoretiska kurser och handlar om hur man utvärderar och skapar innehållsorganisation, namnsystem, navigation och söksystem.

Organisation av innehåll går ut på att bestämma hur innehållet på en sajt eller app relaterar till varandra, hur de ska kategoriseras ihop.

En viktig del av IA är att sätta rätt namn på kategorierna för att hjälpa användaren att hitta bland innehåll. Inom IA namnger vi alltifrån sajtens huvudavdelningar till produktkategorierna som tillhör en webbutik. Relaterat till namngivning är UX writing och micro copy genom vilka vi skriver texter på alltifrån knappar till hjälptexter.

Utan navigations- och söksystem blir de flesta webbplatser omöjliga att använda. Navigationsmenyer och sökmotorer är de två vanligaste sättet som vi använder oss utav för att göra sajtens struktur navigerbar.

Upplägget för kursen är föreläsningar följt av mindre gruppuppgifter där man utvärderar eller omdesignar en del av informationsarkitekturen för en sajt/app.

Tips inför kursen

Kursen använder sig utförligt av boken ”Information Architecture: For the Web and Beyond” av Louis Rosenfeld, Peter Morville och Jorge Arango så föredrar du fysiska böcker kan det vara läge att skaffa boken innan kursen börjar. Boken är stundtals teknisk och abstrakt så kan behöva gå igenom vissa begrepp och avsnitt flera gånger innan de sitter.

Den sista gruppuppgiften går ut på att utvärdera en sajts hela informationsarkitektur så det kan vara smidigt, om än tråkigt, att hålla sig till samma sajt från första gruppuppgiften.

Lämna ett svar