Du visar för närvarande Kursen Etik inom design på UX-designer vid Nackademin

Kursen Etik inom design på UX-designer vid Nackademin

Kursfakta

Kursens innehåll

  • Syftet med kursen är att ge den studerande förståelse, vokabulär och förmåga att beskriva hur design påverkar människor och miljö. Den studerande ska också få med sig verktyg för att arbeta med etisk, hållbar och inkluderande design.
  • Målet med kursen är att den studerande ska bli mer medveten om risker och konsekvenser av arbete med design, och få insikter i hur hen kan motverka risker och hantera konsekvenser. Den studerande skall även få kunskap om de lagar och regler som ska skydda individer på Internet.

Introduktion till kursen

Kursen etik inom design tar ett brett grepp på ämnet. Per Axbom går igenom många fall av oetisk design som man diskuterar i klassen. En stor del av kursen handlar om att öka sin medvetenhet om hur design kan påverka människor negativt, särskilt redan de utsatta i samhället.

Fokus ligger också på att ifrågasätta etablerade tankesätt och metoder inom IT och UX som säljs in som lösningar för att öka kundengagemang och omsättning men som ofta exkluderar människor.

Som designer är det viktigt att kunna skifta sitt perspektiv och Per har många gåtor och övningar för att man ska göra detta. Övningarna syftar också till att arbeta systematiskt med att kartlägga bias i design och skapa inkluderande design. Det räcker alltså inte att vara empatisk som designer utan etisk design kräver att man arbetar medvetet, systematiskt och långsiktigt med sina egna och organisationens bias.

Etiskt manifest

Kursens grupparbete innebar att man skapade ett manifest med gruppens etiska principer. Till sin hjälp får man ett A0-ark och all tänkbar material. Min grupps etiska manifest såg ut så här:

Ett etiskt manifest i form av etiska principer på ett A0-ark. De etiska principerna utgör rötterna i ett träd vars frukt är resultaten av att ha arbetat utifrån principerna.

Tips inför kursen

Kursen Etik inom design kräver ingen särskild förberedelse. En stor del av kursen går ut på att individuellt reflektera kring och gemensamt diskutera etik, vilket kräver engagemang och tålamod.

Lämna ett svar