Du visar för närvarande Kursen Workshop facilitering på UX-designer vid Nackademin

Kursen Workshop facilitering på UX-designer vid Nackademin

Kursfakta

Kursens innehåll

  • Syftet med kursen är att utveckla de studerandes kunskap och färdigheter i att planera och facilitera workshops så att de möter uppsatta mål.
  • De studerande ges kunskap i sin roll som facilitator att förstå grundläggande mänskliga behov och drivkrafter samt bemöta olika personlighetstyper och utmanande beteenden.
  • Målet med kursen är att de studerande på ett tryggt sätt ska behärska hur man planerar och faciliterar en workshop för att uppnå målet. Efter kursen ska de studerande veta hur man hanterar olika utmaningar som kan uppstå i en grupp under en workshop.
  • Vidare ska de studerande efter avslutad kurs ha kunskap i val av metoder och kunna designa en process för en egen workshop.

Introduktion till kursen

Workshops är ett praktiskt sätt att arbeta där du som UX-designer använder dig av övningar för att göra omvärldsbevakning, research, utforska problem och hitta lösningar. En workshop börjar oftast med bred utforskning för att smalna av och hitta fokus.

Förutom teori så handlar kursen Workshop facilitering om att lära sig att bli en workshop facilitator som UX-designer. Du får lära dig hur du planerar och genomför en workshop med syfte och mål. Kursens många övningar täcker alltifrån check-in och energizers till designövningar och planeringsverktyg som IDOARRT. Resultatet är en flexibel verktygslåda där du kan designa workshops utifrån deltagarnas behov.

Kursen fokuserar även på hur du som facilitator hanterar deltagarnas psykologiska trygghet och löser vanliga problembeteenden och konflikter som kan uppstå.

Workshop facilitering är en praktisk kurs. Tillsammans med din grupp får du planera och genomföra en längre workshop (tre timmar) för varandra. Det är en värdefull och realistisk övning där du får pröva på workshopens logik och logistik. Att leda en workshop är mer krävande än man tror, både fysiskt och psykiskt och det kan vara bra att öva på hur du hushåller med din och deltagarnas energi.

Tips inför kursen

Några större förberedelser inför kursen behövs inte. Jag kan tipsa att du bläddrar igenom boken The Fearless Organization som förklarar fördelarna med psykologisk trygghet på arbetsplatsen. Boken rekommenderas på kursen.

Lämna ett svar