Du visar för närvarande Bokrecension: The Design of Everyday Things av Don Norman

Bokrecension: The Design of Everyday Things av Don Norman

⭐⭐⭐⭐⭐

? Av Don Norman | 2013, 3:e utgåvan | 368 sidor | Engelska | ISBN 9780465050659

The Design of Everyday Things (DOET) är en klassiker inom design. Boken är ursprungligen från 1988 – under namnet The Psychology of Everyday Things (POET) – när digital design och användbarhet knappt existerade som fält.

Eklektiskt teoribyggande

Boken har fått stor genomslagskraft över hela världen för att Norman lyckas förklara varför design är bra eller dålig genom att fokusera på mänsklig psykologi. För att uppnå sitt mål, så lånar Norman friskt teoretiska koncept från bland annat psykologin, sociologin och kognitionsvetenskapen.

De områden som Norman täcker i DOET är alltifrån kognition, minne, epistemologi och varför fel uppstår till vad som utmärker god design, hur en människocentrerad designprocess kan se ut och varför vissa dörrar är så djäkla svåra att använda (Norman-dörrar är ett begrepp…). Inte undra på varför designstudenter fortfarande läser boken och yrkesfolk diskuterar begrepp som affordances.

Foto på Donald Norman, författaren till The Design of Everyday Things
Don Norman. Glad. Kanske har han precis gått igenom en dörr utan problem?

Varför DOET är tidlös

Att The Design of Everyday Things fortfarande är relevant beror till stor del på teorin som förklarar mänskligt tänkande och beteende. Dessa aspekter av mänskligt liv är trots allt långsamma att ändras och ofta är de tidslösa. När Norman till exempel förklarar mänskligt minne och hur det påverkas av alltför komplexa kontrollpaneler i fabriken, så kan exemplet kännas något daterat men teorin är lika aktuell idag som den var under 1980-talet.

Design is a marvelous discipline, bringing together technology and people, business and politics, culture and commerce. The different pressures on design are severe, presenting huge challenges to the designer. At the same time, the designers must always keep fore- most in mind that the products are to be used by people. This is what makes design such a rewarding discipline: On the one hand, woefully complex constraints to overcome; on the other hand, the opportunity to develop things that assist and enrich the lives of people, that bring benefits and enjoyment.

Don Norman, The Design of Everyday Things (3:e uppl., 2013).

The Design of Everyday Things hade känts förlegad idag om upplagan från 1988 aldrig hade uppdaterats. Världen var trots allt mycket mindre digital, nätet existerade knappt och webben skulle utvecklas först 1989. I upplagan från 2013 har inte bara designexemplen moderniserats, även teorin har anpassats för att reflektera designområdets mognad i en alltmer komplex värld.

Så här ser ett exempel ut från bokens upplaga från 2002:

Illustration på kontrollpanel från Donald Normans Design of Everyday Things, 2:a upplagan (2002).
Illustration på kontrollpanel från Don Normans Design of Everyday Things, 2:a upplagan (2002).

Tredje upplagan av DOET ifrån 2013 har modernare exempel men vilar på samma designprinciperna som tidigare, som i exemplet nedan:

Illustration på Nests app för att hantera dess termostat. Från Donald Normans The Design of Everyday Things (3:e uppl., 2013).
Ett mer modern exempel på god design från The Design of Everyday Things (3:e uppl., 2013).

Bidrag till designspråket

Många av de begrepp som Don Norman introducerat i The Design of Everyday Things har blivit en del av designers yrkesspråk. Normans mest välkända begrepp är nog affordance och används för att beskriva om och hur ett objekt – till exempel en stol eller grafiskt användargränssnitt – inbjuder till handling. DOET har också bidrag till att human-centered design har blivit ett populärt sätt att tänka kring design. Andra begrepp som har populariserats genom DOET är: mentala och konceptuella modeller, feedback, begränsningar (constraints), mappningar och gulfs of execution and evaluation.

Realistisk syn på kommersiellt designarbete

Om tidigare upplagor av The Design of Everyday Things har fokuserat för mycket på psykologi och designteori och inte tagit hänsyn till designyrkets kommersiella verklighet, så har senaste upplagan från 2013 korrigerat detta. Norman ägnar ett helt kapitel åt bland annat hur design sker på företag och varför det kan ta oerhört lång tid för nya produkter att slå igenom på marknaden.

My experiences in industry have taught me about the com- plexities of the real world, how cost and schedules are critical, the need to pay attention to competition, and the importance of multi disciplinary teams. I learned that the successful product has to appeal to customers, and the criteria they use to determine what to purchase may have surprisingly little overlap with the aspects that are important during usage.

Don Norman, The Design of Everday Things (3:e uppl., 2013).

Ett kul exempel är videotelefonin, nu tillgänglig i varenda mobiltelefon men vars rötter sträcker sig ända till 1870-talet i form av telephonoscope:

George du Mauriers illustration från 1879 i tidskriften Punch föreställande Thomas Edisons telephonoscope.
George du Mauriers illustration från 1879 i tidskriften Punch föreställande Thomas Edisons telephonoscope.

Sammanfattningsvis om The Design of Everyday Things

Don Norman har lyckats hålla The Design of Everyday Things relevant under flera decennier genom att kombinera kraftfull teori med praktisk designkunskap och detta är inte en liten bedrift. Boken är lika användbar för fysisk såväl som digital design och har dessutom överlevt övergången till den digitala tidsåldern med Internet och konstant uppkopplade människor.

  • Inläggskategori:UX

Lämna ett svar