Du visar för närvarande Bokrecension: Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days av Jake Knapp

Bokrecension: Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days av Jake Knapp

⭐⭐⭐⭐

? Jake Knapp, John Zeratsky, Braden Kowitz | 2016 | 288 sidor | Engelska | ISBN 9780593076118

Hur kan organisationer angripa brännande och komplexa problem på ett strukturerat och fokuserat sätt? I ”Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days” försöker författarna besvara denna fråga genom design sprints, en arbetsprocess med rötter i design thinking som har formats av författarnas erfarenheter från bland annat Google och Google Ventures sedan 2010.

Vad är en design sprint?

En design sprint är en lättrörlig och välstrukturerad process som sker över endast fem dagar. Sprint-teamet går från att utforska problemdomänen på måndag till att skapa designförslag som utvärderas med användare på fredag.

Design sprints sker över fem arbetsdagar, varje dag har sina specifika aktiviteter som ska göras.
Design sprints sker över fem arbetsdagar, varje dag har sina specifika aktiviteter som ska göras.

Syftet med en sprint är att utforska och designa kring ett tillräckligt stort problem som teamet står inför. För att detta ska vara möjligt, behöver teamet bestå av produktansvariga, marknadsförare, ekonomichefer, designers, utvecklare och andra nyckelpersoner. Dessa kommer huvudsakligen att arbeta analogt med whiteboards samt papper och penna, under design sprints tillåts nämligen varken datorer eller mobiler för att skapa en effektiv och distraktionsfri arbetsmiljö.

Before every sprint, we ask: Who might cause trouble if he or she isn’t included? We don’t mean people who argue just for the sake of arguing. We mean that smart person who has strong, contrary opinions, and whom you might be slightly uncomfortable with including in your sprint.

Sprint av Knapp, Zeratsky och Kowitz (2016).

Design sprint har utformats för att kunna användas i de mest skilda syften, organisationer och människor. Arbetsprocessen är därför enkel att förstå sig på och de metoder som används är förvånansvärt flexibla och okonstlade. Detta innebär dock inte att själva arbetet är enkelt: det krävs övning och buy-in från högt uppsatta inom organisationen för att lyckas med design sprints.

Är boken till för dig?

Sprint vänder sig till alla som arbetar med produkt- och verksamhetsutveckling i jobbet. Det kan röra sig om entreprenörer, startup-grundare, VD:er och företagsledningar som behöver en enkel och flexibel metod för att angripa svåra problem som deras organisation står inför.

Men även produktansvariga, avdelningschefer och seniora designers och programmerare kommer att ha nytta av Sprint för att driva på utvecklingen inom sina respektive områden.

Design sprints är inte bara till för företag. Till exempel använder ideella organisationer metoden för att förbättra verksamheten.

To our surprise, the five-day process held up. It worked for all kinds of customers, from investors to farmers, from oncologists to small-business owners. It worked for websites, iPhone apps, paper medical reports, and high-tech hardware. And it wasn’t just for developing products. We’ve used sprints for prioritization, for marketing strategy, even for naming companies. Time and time again, the process brings teams together and brings ideas to life.

Sprint av Knapp, Zeratsky och Kowitz (2016).

Varför ska du läsa boken?

Genom att läsa Sprint lär man sig grunderna om varför och hur man håller en design sprint. Boken förklarar arbetssättet på ett pedagogiskt och kärnfullt sätt. De metoder som används under sprint-veckan är uppfriskande enkla och kan snabbt läras under arbetets gång givet att teamet leds av en skicklig facilitator.

Sprint lär dig konkret hur du utför varje steg i en design sprint oavsett om det rör sig att fokusera på problemet, hur du ska skissa på en lösning eller utföra användartester.

Sprint har många praktiska rekommendationer på vilka fysiska verktyg och tillbehör som teamet kan använda sig av, till exempel whiteboards och post-its. Detta förenklar arbetet ytterligare då teamet inte behöver slösa dyrbar tid på att efterforska egna lösningar, en sprint har trots allt ett stram schema på endast fem dagar. Dessutom, om alla design sprint-utövare samma upplägg av metoden blir det självklart mycket enklare för alla att utöva metoden på olika organisationer.

Boken Sprint tillsammans med material som oftast används under en design sprint.
Sprint tillsammans med material som oftast används under en design sprint. Foto av Gautam Lakum.

Vilka exempel på design sprints finns det?

I Sprint ges flera exempel på hur små och stora företag har använt sig av design sprints för att driva på produktutvecklingen. Ett återkommande företag är Slack som stod inför följande utmaning: hur ska de förklara sin kommunikationsplattform för nya målgrupper som inte var startups och högteknologiska företag? I Sprint får vi följa Slack-teamets arbete under en design sprint och hur de gick till väga för att välja mellan två lösningar.

Exempel: AJ&Smart och appen Zero

För en detaljerad och visuell genomgång av en design sprint, se följande video på hur design sprint-experterna på AJ&Smart arbetade med appen Zero.

Exempel: Memrise och deras nya produkt

Den populära språksajten Memrise använde design sprints för att skapa en prototyp för en helt ny hands-free produkt:

100+ cases involverande design sprints

Letar du efter fler exempel på design sprints? Sprint bokens webbplats har en samling intressanta cases från exempelvis Lego och Mozilla. På Sprint Stories finns över hundra framgångssagor från alla möjliga organisationer över hela världen.

Vilka metoder och verktyg lär dig boken?

En grundidé med design sprints är att de i huvudsak består av offline-aktiviteter utan tillgång till datorer eller mobiler. Syftet är skapa fokus bland deltagarna och minimera distraktioner. Följaktligen är de metoder som rekommenderas i Sprint analoga och enkla att förstå sig på och använda, även för team-medlemmar som saknar erfarenhet av design.

Vad är bra med Sprint?

  • En lättläst, konkret och praktisk bok om design sprints.
  • Många förtydligande bilder, exempel och historier för att förtydliga design sprints.
  • Beskriver en design sprint väldigt detaljerad, faktiskt på timnivå för varje dag.
  • Ger praktiska köptips kring utrustning och tillbehör.

Vad är mindre bra med Sprint?

  • Design sprints är en krävande metod där teamet måste arbeta ostört (inga mobiler!) i en hel arbetsvecka. En utmaning på många arbetsplatser.
  • Trots allt arbetsprocessen framstår som enkel, kräver den troligen erfarenhet och skicklighet för att genomföras effektivt. Att ha någon som utbildar övriga organisationen i design sprints är en god idé.

Sammanfattningsvis om Sprint

Sprint är en pedagogisk, inspirerande och praktisk bok som förklarar design sprints. Boken är en självklar referens att ha till hands under en design sprint, särskilt då det kan vara svårt att söka information om arbetsprocessen under arbetets gång då teamet inte har tillgång till datorer och mobiler.

Själv har jag använt mig och uppskattat flera av metoder som boken behandlar – till exempel How Might We, Crazy 8 och dot voting – och kommer säkert ha stor användning av bokens kunskap vid ett design sprint under UX-utbildningen som jag för närvarande läser.

It’s become clear that sprints are versatile, and that when teams follow the process, it’s transformative. We hope you’ve got the itch to go run your own first sprint—at work, in a volunteer organization, at school, or even to try a change in your personal life.

Sprint av Knapp, Zeratsky och Kowitz (2016).

Vad tycker andra om Sprint?

Entreprenören Rick Kettner har en utförlig videorecension av Sprint:

En mer kärnfull och illustrativ videorecension:

Hur kan du fördjupa dig i design sprints?

Sprint har en webbplats med artiklar, tips och nyttiga dokument. Till exempel hur du genomför en design sprint på distans, blir en bättre facilitator eller när du INTE ska använda design sprints.

Googles Design Sprint Kit har tonvis med artiklar och resurser samt en community kring design sprints.

AJ&Smart är troligen världens främsta företag på design sprints och utvecklar konstant processen vidare. Se även deras video om hur du använder storyboarding som metod.

  • Inläggskategori:UX

Lämna ett svar