Referenser

Referenser och rekommendationer jag fått av kollegor.

Porträttbild på Andreas Melin

Andreas Melin
UX-strateg & produktägare
Inera (1177)

”Jag har haft nöjet att under våren 2022 arbeta med Amin.

Amin har gjort ett mycket bra arbete för oss på Inera och hjälpt till med att bland andra uppgifter utvärdera en av våra e-tjänster. Utvärderingen har bestått i både expertutvärdering och anvädningstestning och resulterat i prioriterad lista över problemområden med förbättringsförslag.

Under arbetet hos oss har Amin visat på styrka både i individuellt arbete såväl som i det kanske ännu viktigare förmågan att samarbeta i grupp och med övriga delar av vår organisation.

Jag hoppas att få arbeta tillsammans igen och rekommenderar på det varmaste andra att arbete med Amin.”

”Amin har många kvalitéer som gör honom till inte bara en utmärkt UX-designer, men också till en tillgång som medarbetare som gör det där extra för att lära sig nya saker och fortsätta utvecklas.

Han är mycket engagerad och inlyssnande på användarnas och teamets behov. Han är en skarp skribent och har praktiska kunskaper i tillgänglighetsfokuserad design.

Under LIA-perioden hos oss har han utan att tveka tagit sig an allt från användbarhetstester till workshopfacilitering, allt med hög kvalitet och tydligt resultat, och han har varit uppskattad av både kollegor, kunder och användare.”

Porträttbild på Sofia Engdahl

Sofia Engdahl
UX-designer
Tietoevry

Porträttbild på Ella Dekel

Ella Dekel
Art Director / UX-designer
Tietoevry

”Amin är en kunnig och nyfiken UX:are. Under tiden jag har handlett honom visade han sig vara en ambitiös designer som ständigt strävar efter att lära sig mer och dessutom en generös designer som delade med sig och lyckades lära oss i teamet nya saker.

Under LIA-perioden var Amin med på allt från användbarhetstester, workshop facilitering konceptutveckling och gränssnittsdesign. Han har valt att specialisera sig i tillgängligt och verkligen brinner för det.”